Vystudoval Fakultu architektury STU v Bratislavě a absolvoval rok na École nationale supérieure d´architecture de Lyon. Byl oceněný odbornou porotou 14. a 16. ročníku Xella. Od roku 2011 pracoval v ateliéru AIK a je spoluautorem projektu Stein2. V současnosti působí jako architekt ve společnosti GFI a.s., jež je tvůrcem prvního slovenského mrakodrapu Eurovea II, kde se autorsky podílel na projektech River Park II, Klingerka II a Helios Rezort.