Ukončil studium na Fakultě architektury SVŠT (STU) v roce 1983. Do roku 1990 pracoval ve Státním projektovém ústavu obchodu u architekta Matušíka. Od roku 1990-94 zakládá architektonickou kancelář s Jánem Bahnou a od roku 1994 zakládá vlastní kancelář. Od roku1996 do dnešní doby působí jako pedagog na Fakultě architektury a designu jako hostující profesor. Vytvořil více významných staveb, za které získal mnohá ocenení (Krištáľové krídlo, Cena Dušana Jurkoviča, CEZAAR, Cena ARCH, Osobnosť archiitektúry GALA). Z nejvýznamnějších realizací jsou Centrála VÚB, Tatracentrum, Tatracity, Atrium, Ingsteel, Condominium Renaissance, Pastoračné centrum Teplická, množství rodinných domů a vil, vše v Bratislavě, Cassovar Košice, Evangelický kostel Nitra.