Vystudoval Fakultu architektury na Slovenské technické univerzitě. Jako čerstvý absolvent založil v roce 2004 spolu s Matějem Grébertem architektonický ateliér Compass, kterému se věnuje dodnes. Stojí za velkými polyfunkčními projekty, které mění tvář současné Bratislavy. Mezi největší patří rezidenční projekt Slnečnice, kterému se věnuje téměř 15 let, a za který získal několik architektonických ocenění. Podílel se na přerodu území bývalé textilní továrny dnes zvané Zwirn a na nábřeží Dunaje spoluvytváří unikátní Nové Lido.