Finanční odměna

Ceny pro 3 vítězné projekty:
1. cena …………………… 4 000 eur
2. cena …………………… 2 000 eur
3. cena …………………… 1 000 eur

Porota má právo kteroukoli cenu neudělit, případně stanovenou částku rozdělit jinak.

Ceny médií

Mediální partneři soutěže ocení jimi vybrané soutěžní návrhy cenami, které budou mít podobu předplatného a knižních publikací. Tímto způsobem může být oceněná kterákoliv práce, která splnila soutěžní podmínky bez ohledu na verdikt poroty.

Zpětná vazba od předních odborníků

Hlavním přínosem pro účastníky je ale cenná zpětná vazba od respektovaných odborníků oboru a vstup do úspěšné kariéry. Vítězství v soutěži provází také velký mediální ohlas v oborovém tisku.

Zobrazit porotce

Co je smyslem soutěže?

Příležitost k zamyšlení, jak by teoreticky bylo možné změnit současnou nevzhlednou plochu přístaviště a překladiště všeho možného v důstojný soubor staveb, který by vhodným způsobem navázal na stávající 3 významné městské dominanty a dotvořil panoráma jižní části města v tomto kontextu.