Bohužel vzhledem k aktuální situaci pandemie koronaviru se zasedání poroty studentské soutěže 24. a 25. března v Bratislavě nekoná. Protože bychom velmi rádi zachovali osobní charakter setkání poroty, prozatím neuvažujeme o dálkovém vyhodnocování a doufáme, že brzy budeme moci uspořádat zasedání v náhradním termínu. Budeme vás o něm informovat neprodleně po té, co bude možné cestovat mezi Českem a Slovenskem.

Finanční odměna

Ceny pro 3 vítězné projekty:
1. cena …………………… 4 000 eur
2. cena …………………… 2 000 eur
3. cena …………………… 1 000 eur

Porota má právo kteroukoli cenu neudělit, případně stanovenou částku rozdělit jinak.

Ceny médií

Mediální partneři soutěže ocení jimi vybrané soutěžní návrhy cenami, které budou mít podobu předplatného a knižních publikací. Tímto způsobem může být oceněná kterákoliv práce, která splnila soutěžní podmínky bez ohledu na verdikt poroty.

Zpětná vazba od předních odborníků

Hlavním přínosem pro účastníky je ale cenná zpětná vazba od respektovaných odborníků oboru a vstup do úspěšné kariéry. Vítězství v soutěži provází také velký mediální ohlas v oborovém tisku.

Zobrazit porotce

Co je smyslem soutěže?

  • Podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí.
  • Hledání a prezentace kvalitní soudobé architektury za přispění odborné poroty.
  • Iniciovat dialog o reálném tématu na konkrétním místě.