Finanční odměna

Ceny pro 3 vítězné projekty:
1. cena …………………… 4 000 eur
2. cena …………………… 2 000 eur
3. cena …………………… 1 000 eur

Porota má právo kteroukoli cenu neudělit, případně stanovenou částku rozdělit jinak.

Ceny médií

Mediální partneři soutěže ocení jimi vybrané soutěžní návrhy cenami, které budou mít podobu předplatného a knižních publikací. Tímto způsobem může být oceněná kterákoliv práce, která splnila soutěžní podmínky bez ohledu na verdikt poroty.

Zpětná vazba od předních odborníků

Hlavním přínosem pro účastníky je ale cenná zpětná vazba od respektovaných odborníků oboru a vstup do úspěšné kariéry. Vítězství v soutěži provází také velký mediální ohlas v oborovém tisku.

Zobrazit porotce

Co je smyslem soutěže?

  • Podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí a myšlenek.
  • Příležitost k zamyšlení, jakými směry by se mohla ubírat koncepce bydlení v poměrně vzdálené budoucnosti v překotně a zásadně se měnícím současném schématu světa i lidského života.