Seznam vítězů 25. ročníku studentské soutěže Xella

1. cena Dávid Husár, Stavebná fakulta STU Bratislava, 4. ročník, vedení projektu: Ing. arch. Pavol Paňák
2. cena Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU Bratislava, vedení projektu: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD
3. cena Matěj Hoffman, Samuel Cigler, UMPRUM Praha
4. místo – odměna: Bc. Petra Jablonická, Bc. Jana Kubicová, Bc. Matúš Hudec, FAD STU Bratislava, vedení projektu: Ing. arch. Martin Kusý
5. místo – odměna: Katarína Košutová, FA ČVUT Praha, vedení projektu: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
6. místo – odměna: Tomáš Perďoch, FAD STU Bratislava, vedení projektu: Ing. arch. Pavol Paňák